Case

Case

Danmark har mere end 6000 hjemløse, og halvdelen af dem er centeret omkring hovedstaden København. (2015 statistik). Heraf er 22 procent kvinder, den hjemløse befolkning i Danmark er meget ung og de fleste er mellem 18 og 39 år. Antallet af hjemløse i Danmark stigende og de unge føler sig meget ofte overset, skamfulde og stigmatiseret.
 
I Danmark er der også kvindehandel. Menneskehandel er udnyttelsen af nogle af de mest sårbare og svage mennesker i verden. Fænomenet kan sammenlignes med moderne slaveri, hvor bagmænd sælger eller rekruterer folk gennem tvang, for at udnytte dem til deres egen gevinst. Udnyttelse er typisk ved salg af seksuelle ydelser, tvangsarbejde, tiggeri eller organdonation.

Etniske minoritetskvinder har historisk set været og er fortsat underrepræsenteret på det danske arbejdsmarked. (Danmarks Statistik, 2016, s. 84) En undersøgelse fra Danmarks Statistik viser, at beskæftigelsesfrekvensen er meget lav blandt kvinder i alderen 30-59 år som kommer fra Syrien, Somalia, Libanon, Irak og Afghanistan (Danmarks Statistik, 2016) og at antallet af etniske minoritetskvinder på offentlig forsørgelse stiger markant.

Fokus er ofte rettet mod barrierer hos de enkelte kvinder i form af manglende danskkundskaber, fravær af uddannelse, kønsrollemønstre, manglende netværk og kulturforskel. Blossom tager også udgangspunkt i kvinderne skal lære og have viden om ovenstående, men tager udgangspunkt i at de har viden, de er værdsat og vi har interesse i dem. Derfra bygges der viden og skabes håb og opmuntring for at være en del af det danske samfund og skabe forandring i deres liv.
Det er denne gruppe af kvinder Blossom støtter op om gennem vores projekter.

Blossom har delt 200 hygiejne tasker ud:

  • 2700 bind
  • 1200 intimvaskeservietter
  • 1400 tamponer
  • 200 håndrens

På hver 13 ugers empowerment kursus for flygtningekvinder kan der være 12 deltagere

Our partners