Vores identitet: hvem er vi

Blossom er en non-profit organisation, som blev stiftet i 2016. Siden da er Blossom vokset med flere aktiviteter, lokaliteter og medlemmer. I dag hjælper vi udsatte kvinder i både USA og Danmark. Størstedelen af disse kvinder har været ofre for menneskehandel, hjemløshed eller krig og forfølgelse i deres hjemland.  

Vores vision: det drømmer vi om

Vores vision er en verden, hvor alle kvinder har mulighed for at nå deres fulde potentiale og realisere deres drømme.

Vores mission: det gør vi i dag

Vi skaber innovative projekter, som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer i deres liv.

Vores 6 værdier: de guider vores daglige arbejde

Vores værdier er konkretiseret ud fra vores filosofi. De sikrer, at vi arbejder målrettet med vores mission, og på længere sigt udlever vores vision. Værdierne er ikke blot ord på et stykke papir. De er en naturlig del af, hvem vi er, og de kommer til udtryk i alt, hvad vi tænker, siger og gør.

Vi ser potentiale i stedet for fiasko

Vi fokuserer på det positive i kvindens liv og på de evner, som vi ved, hun besidder.

Vi udviser tiltro og accept

Vi ser kvinden som ligeværdig og fortæller hende ikke, hvad hun skal gøre, tænke og føle. Vores arbejde er fagligt kompetent støtte - ikke moraliserende "rådgivning".

Vi insisterer på at forstå

Vi giver kvinden vores fulde opmærksomhed og lytter indtil, at vi er sikre på, at hun føler sig forstået.

Vi engagerer os

Glæden ved at gøre netop dét vi elsker og er dygtige til betyder, at vi giver 100% i alt, hvad vi foretager os.

Vi lærer og udvikler

Vi kombinerer vores naturlige nysgerrighed med en struktureret tilgang, hvor vi stiller spørgsmål, evaluerer og udvikler nye metoder, så vi hele tiden bliver bedre.  

Vi er kun en del af løsningen

Vores mission kan kun fuldføres i fællesskab. Derfor er vi altid taknemmelige og ansvarlige over for vores donorer, samarbejdspartnere og ikke mindst hinanden.  

Vores filosofi: det mener vi

Vi mener, at vi alle har medfødte evner og et behov for at realisere dem. Vi har alle sammen håb og drømme i livet. Der er ting, som vi gerne vil opleve, opnå og bidrage til. Vi vil gerne vokse som mennesker, udvikle det vi er naturlig gode til, og beskæftige os med de ting, som interesserer os. Det er herigennem, at vi danner vores identitet, skaber mening i vores tilværelse og sætter vores aftryk på verden.

For kvinden, som vi arbejder med, er dette potentiale uforløst på grund af forhold, der ligger uden for hendes egen kontrol. Hun har ikke selv valgt at blive solgt som sexslave til et fremmed land; hun har ikke selv valgt at blive født i en landsby hærget af krig; og hun har ikke selv valgt at blive ramt af angst og depression. Hændelser som disse betyder at kvinden fastholdes i usunde miljøer, som eksempelvis et mandsdomineret hjem, prostitution eller hjemløshed, hvor hendes naturlige styrke og evner undertrykkes.

Udgangspunktet i vores projekter er at skabe positive omgivelser og relationer, som giver kvinden et "pusterum" til at genvinde følelsen af håb, selvtillid og værdighed. Hvordan det helt præcist ser ud for den enkelte kvinde, er det kun hende selv som kan svare på. Derfor er forståelse og accept af kvindens unikke historie og situation fuldstændig afgørende, for at, skabe en relation og kontakt til disse kvinder, så hun gives mulighed for at acceptere sig selv og skabe netop dét liv, som hun drømmer om at leve. 

 Organisations Chart

Kontakt os