Blossom-Project samarbejder med følgende organisationer i København 

København
 
Danmark har mere end 6000 hjemløse, og halvdelen af dem er i hovedstaden København. (2015 statistik). 22 procent er kvinder, den hjemløse befolkning i Danmark er meget ung og de fleste er mellem 18 og 39 år. Antallet af hjemløse i Danmark vokser.
 
I Danmark er der også kvindehandel. Menneskehandel er udnyttelsen af nogle af de mest sårbare og svage mennesker i verden. Fænomenet kan sammenlignes med moderne slaveri, hvor bagmænd køber og  sælger folk gennem tvang for, at udnytte dem til deres egen gevinst. Udnyttelse er typisk ved salg af seksuelle ydelser, tvangsarbejde, tiggeri eller organdonation.

Blossom taskerne fungerer som brobygning mellemkvinderne og de opsøgende gadeplansarbejder, idet giver en indbydelse til at tale sammen med kvinderne, det giver en anden ulighed for at opbygge tillidsforhold og skabe kontakt.  Gadeplans arbejdere er specielt uddannede til at evaluere og tilbyde løsninger til varig forandring, og Blossom taskerne hjælper til i denne process. 

Blossom værdsætter partnerskabet med vores professionelle organisationer og er taknemmelig for det arbejde, de udfører hver dag og for uddeling af Blossom tasker.

Samarbejdspartnere:

København

Flygtninge projekt:

I 2016 blev der indgivet 6.235 ansøgninger om asyl i Danmark. Danmark har ikke taget imod de 500 kvoteflygtninge, som vanligt i 2017 og vil heller ikke gøre det i 2018. Der er dog stadig et stort antal indkvarterede i asylcentrene, og mange tusind verserende asyl- og familiesammenføringssager.

Samarbejdspartnere:

Netværkshuset i Gentofte

Kontakt os