BESAT Stillingsopslag - projektkoordinator søges

img

Brænder du for integration af flygtningekvinder, har du en projektleder i maven, og vil du være med til at skabe fællesskaber på tværs af kulturer?

”Undskyld for mit dårlige dansk” er en af de mest brugte sætninger hos deltagerne, når de starter i Blooming Room, og det manifesterer den usikkerhed, der er forbundet med at bevæge sig i en ny kultur og et nyt sprog. Hos Blossom ønsker vi at facilitere en holistisk integration gennem indsatser, der støtter kvinders robusthed, oplevelse af handlekraft samt fysiske -, psykiske og sociale sundhed.

Blossom leder efter en projektkoordinator til en tidsbegrænset projektstilling 2019 - 2020 i forbindelse med gennemførelse og udvikling af vores projekt “Blooming Room”, som vi har modtaget midler til fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).

Blooming Room er et aftenkursus på 13 uger fordelt på 2 undervisningsgange ugentligt rettet mod kvindelige flygtninge i en udsat position. Formålet med Blooming Room er at fremme udsatte kvindelige flygtninges integration i det danske samfund ved at styrke deres selvtillid gennem at fremhæve evner og kompetencer, de allerede har, og at støtte dem i at tilegne sig nye. De bliver i dette forløb introduceret til fagene madlavning, syning, yoga og mental sundhed, hvor der er særlig fokus på, at de gennem en fælles aktivitet får tillid til relationer. Kurset foregår i Gentofte, og underviserne er faguddannede frivillige.

Dine opgaver
- Daglig drift af projektet ifm. at tilrettelægge, styre og gennemføre kurset Blooming Room

- Være primære person for rekruttering af nye frivillige undervisere og hvervning af kursusdeltagere

- Afholde intro- og planlægningsmøder samt tilrettelægge i samarbejde med de frivillige undervisere

- Udarbejde del- og slutrapporteringer, evalueringer og dokumentation

- Være primære kontaktperson for de frivillige undervisere samt koordinere og fordele arbejdsopgaver til de frivillige  undervisere

- Samarbejde med ledelsen om projektets fremadskriden og udvikling

- Etablere kontakt og samarbejde med kommuner om implementering og gennemførsel af Blooming Room i 2-3 kommuner

Vilkår og rekrutteringsproces
Stillingen er tidsbegrænset på 1 ½ år med en ugentlig arbejdstid på 20 timer. Månedlig løn udgør 16.240 kr. Du vil have hjemmearbejdsplads men får stillet telefon og computer til rådighed. Der vil forekomme aftenarbejde.

Ansøgningsfristen er den 14. december 2018, og samtaler vil blive afholdt den 19. og 20. december 2018.Tiltrædelse den 1. januar 2019 eller hurtigst derefter.

Hvem er vi
Blossom-Project er en nystiftet non-profit organisation, som gennem relationsarbejde skaber bedre vilkår for kvinder, der af den ene eller anden grund befinder sig i udsatte situationer. Udgangspunktet i vores projekter er at skabe positive omgivelser og relationer, som giver deltageren et "pusterum" til at genvinde følelsen af håb, selvtillid og mod på at løse egne problemstillinger.

Dig
Du er en aspirerende projektleder. Vi forestiller os, at du måske er nyuddannet med relevant uddannelse og gerne erfaring fra en NGO med koordinering, tilrettelæggelse og at styre projekter. Du samarbejder med andre for at nå fælles mål og trives ved at arbejde sammen med forskellige mennesker og ud fra forskellige perspektiver. Du besidder overblik og evne til at arbejde selvstændigt, og du tager ansvar for dine opgaver. Du har gode kommunikative evner både skriftligt og ved mundtlige præsentationer.

Som person er du nysgerrig, brænder for at gøre en forskel, og har lyst til at arbejde med kvinder, som kommer fra en anden baggrund end dig. Erfaring med idé- og projektudvikling samt erfaring med projektbeskrivelser, evt. med fonds- eller puljeansøgninger er en fordel, men ikke et krav.

Du vil som ansat i Blossom opleve, at du gør en stor forskel, og du vil blive budt velkommen i en lille familie af frivillige, som brænder for sagen! Ligesom du vil have mulighed for at være en del af en spirende organisation - så det gør ikke noget, hvis du har en lille iværksætter i dig også.

Har dette skabt din interesse, så send os en ansøgning og dit CV på info@blossom-project.org markeret “Projektkoordinator Blooming Room” i emnefeltet.

Vi glæder os til at høre fra dig!