Blossom søger frivillige mentorer til deltagere på Blooming Room.

img

Blossom søger ca 6 frivillige mentorer til deltagere på Blooming Room.

Har du lyst til at dele ud af din livserfaring? Og har du lyst til, at være rollemodel og sparringspartner for en kvindelig flygtning eller migrant?

I Blooming Room arbejder vi med, gennem et kursusforløb på 13 uger fordelt på 2 undervisningsgange ugentligt, at fremme udsatte kvindelige flygtninge og migranters integration i det danske samfund.

Formålet med mentorordningen er, at styrke kvindernes muligheder yderligere og give dem en følelse af, at de ikke står alene, når kurset er afsluttet. Gennem kurset arbejdes med kvindernes ønsker og drømmer og troen på egen styrke, og det er vigtigt, at de ikke står alene efter de 13 uger.

Med en mentor er målet, at kvinderne får en personlig én-til-én støtte, der kan være en vejviser i det danske samfund, og som de kan spejle sig i.

Rammerne
Deltageren har forinden gjort sig overvejelser om, og er blevet spurgt om, hvilke egenskaber og kompetencer, mentoreren skal have og hvordan mentoren kan hjælpe dem.

Mentorforløbets varighed er i udgangspunkt 3 måneder, og rammerne for mødegange og kontakten fastsættes mellem deltageren og mentoreren. Der lægges op til at kontakten kan være ugentlig via sms eller telefon og en mødefrekvens på ca. hver 14. dag. Hvis der gensidigt er ønske om, at fortsætte mentor- og mentee-relationen udover de 3 måneder, er der naturligvis intet til hinder for dette. Der vil være 1 midtvejsmøde, hvor vi taler om hvordan det går samt et afsluttende møde alle mentorer og mentee efter ca 4 måneder.

Etik
De etiske spilleregler er fortrolighed og tillid, og mentoreren har tavshedspligt. Mentoren fungerer som sparringspartner og deler sin erfaring, viden og følger deltageren i de tilfælde, der er tid og der kunne være behov herfor.

Dig
Vi forestiller os, at du er nærværende, anerkende, lyttende, nysgerrig og har mod på at støtte og hjælpe med at bane vej for disse kvinder. Du skal også have lyst til at øve det danske sprog og have tålmodighed i samtalen. Som person brænder du for at gøre en forskel, er initiativrig, og du har lyst til at arbejde med kvinder, som kommer fra en anden baggrund end dig.

Har dette skabt din interesse, så send os et par linjer om dig og din motivation samt dit CV til naja@blossom-project.org senest den 14. marts. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Du vil som frivillig hos Blossom opleve, at du gør en stor forskel, og du vil blive budt velkommen i en lille familie af frivillige, som brænder for sagen!