Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 16/9. På dagsordenen er fratrædelse af Tine Christensen og optagelse af Maria Elbrønd i bestyrelsen, samt ændring af følgende vedtægter:
i. § 1.3 fjernes
ii. § 4.3 slettes, idet Gentofte kommune ikke kan acceptere, at direktøren også er
medlem af bestyrelsen
iii. En ny paragraf 4.2 tilføjes, der lyder, at ’en plads i bestyrelsen reserveres til en
repræsentant for kursusdeltagere fra vores aftenskolehold. En sådan repræsentant
vælges for 1 år ad gangen på den årlige generalforsamling.’
iv. Nuværende § 4.2 ændres til § 4.3