Blossoms Hygiejnetasker

Hjemløse kvinder adskiller sig ikke fra andre kvinder, idet de gerne vil opretholde et pænt ydre og have god hygiejne. Dog er forskellen, at de kan være tvunget til at skulle vælge imellem et måltid og hygiejnefremmende produkter, når de har menstruation. Udover at det føles fysisk ubehageligt og nedværdigende, kan fraværet af menstruations bind føre til urinvejsinfektioner og andre underlivsproblemer.

For disse kvinder er hjemløshed kulminationen på en række andre sociale problemer som f.eks. psykiske lidelser, misbrug og økonomiske vanskeligheder. Kvinderne har igennem deres liv oplevet, at personer som de har henvendt sig til for hjælp, har misbrugt deres sårbarhed. Og nogle har, i kontakten med de sociale myndigheder, følt sig uværdigt behandlet. Mangel på tillid betyder at kvinderne afholder sig fra at søge den fornødne hjælp, og i stedet står de helt alene med en række meget alvorlige problemer.

Med vores hygiejne tasker hjælper vi hjemløsekvinder, så de bedre kan styre deres menstruation, passe på deres helbred og føle sig godt tilpas. Vi samarbejder med Reden International, der står for selve uddelingen af hygiejnetaskerne. På denne måde har vi en mulighed for at skabe kontakt til kvinderne og herigennem opbygge den tillid, der skal til, for at vi kan få kvinderne til at åbne op omkring deres situation. I tilfælde af vi ikke selv kan hjælpe kvinderne, med deres specifikke problemer, henviser vi dem til andre organisationer eller hjælpeinstanser, som besidder den fornødne faglige ekspertise og menneskenære tilgang.

Hver taske består af: 

  • Bind
  • Tamponer
  • Intim vaskeservietter 
  • Håndrens
  • Personligt håndskrevet kort

BLIV FRIVILIGE

Jeg bekræfter hermed at oplysninger jeg har givet er rigtige og korrekte efter min bedste viden. Jeg forstår, at jeg søger en frivillig stilling og derfor accepterer at bruge min tid, færdigheder og ekspertise på frivillig basis uden kompensation af nogen art. Ved accept af min ansøgning udgør et frivilligt forhold på ingen måde et ansættelsesforhold, partnerskab, eller kontrakt med Blossom-Project. Jeg accepterer at Blossom-Project bruger, opbevarer og udleverer de personlige oplysninger jeg har givet til det relevante formål med at lette og styre frivillige forhold i overensstemmelse med dansk lov om beskyttelse af personlige oplysninger (Lov om behandling af personoplysninger). Jeg forstår ved denne accept, at som frivillig er underlagt af Blossom-Projects politikker og procedurer.