Blossoms Hygiejnetasker

For kvinder, som er ofre for sex-trafficking eller hjemløshed, kan mangle på hygiejnefremmende produkter, når de har deres menstruation, være et stort problem. Udover at det føles fysisk ubehageligt og nedværdigende, kan fraværet af menstruationsbind føre til urinvejsinfektioner og andre underlivsproblemer. Fælles for begge grupper af kvinder er, at deres livssituation er præget af en række af sociale problemer som voldelige relationer, misbrug og økonomiske vanskeligheder.

Frygt og tillidsproblemer
Sex-trafficket kvinder har fået frarøvet deres frihed. Det vil sige at hun er "ejet" af bagmænd, der tvinger hende til at sælge seksuelle ydelser, og fratager kvinden den indtjening, som hun generer herfra. Kvinderne har derfor ingen eller meget få økonomiske midler til rådighed. Ofte er kvinderne bange for at henvende sig til myndighederne og hjælpeorganisationer, da de frygter at blive fængslet eller at blive sendt tilbage til deres hjemland, hvor de kan være i store fare.

Hjemløse kvinder har igennem deres liv oplevet at personer, som de har henvendt sig til efter hjælp, har misbrugt deres sårbarhed. Dertil har de ofte i deres kontakt med de sociale myndigheder følt sig uværdigt behandlet. Frygt og mangel på tillid betyder at begge grupper af kvinder afholder sig fra at søge den fornødne hjælp, og i stedet står de helt alene med en række meget alvorlige problemer.

Formål og samarbejde
Vores hygiejnetaskeprojekt har to overordnede formål. Det første er at give kvinderne hygiejnefremmende produkter, der hjælper dem til bedre at styre deres menstruation. Det andet formålet er at opbygge tillidsfulde relationer, så kvinderne vil lade os hjælpe dem med kriserådgivning, behandling af kønssygdomme, samarbejde med social myndigheder og andre udfordringer, som de måtte kæmpe med.

Opbygningen af disse relationer sker igennem vores opsøgende arbejde (outreach), hvor det er os som opsøger kvinderne og møder dem de steder og miljøer hvor de har deres daglige gang. Da kvinder, som er ofre for sex-trafficking og hjemløshed, er to forskellige grupper – med specifikke problemer – samarbejder vi med organisationer som er eksperter inden for deres respektive målgruppe af kvinder.

Derfor står Reden International, Cafe Klara, Hellebroen og Projekt Udenfor for selve uddelingen af taskerne. De har alle stor erfaring, dygtige medarbejdere og et bredt netværk, som er nødvendig i forhold til at skabe kontinuitet og kvalitet i det opsøgende arbejde samt i den efterfølgende hjælpeindsats.

Hver taske består af:

· Bind
· Tamponer
· Intim vaskeservietter
· Håndrens
· Personligt håndskrevet kort

BLIV FRIVILIGE

Jeg bekræfter hermed at oplysninger jeg har givet er rigtige og korrekte efter min bedste viden. Jeg forstår, at jeg søger en frivillig stilling og derfor accepterer at bruge min tid, færdigheder og ekspertise på frivillig basis uden kompensation af nogen art. Ved accept af min ansøgning udgør et frivilligt forhold på ingen måde et ansættelsesforhold, partnerskab, eller kontrakt med Blossom-Project. Jeg accepterer at Blossom-Project bruger, opbevarer og udleverer de personlige oplysninger jeg har givet til det relevante formål med at lette og styre frivillige forhold i overensstemmelse med dansk lov om beskyttelse af personlige oplysninger (Lov om behandling af personoplysninger). Jeg forstår ved denne accept, at som frivillig er underlagt af Blossom-Projects politikker og procedurer.