Blooming Room
Vi tilbyder et 13 ugers kursus for flygtningekvinder, hvor formålet er at give deltagerne nye praktiske kompetencer, mental sundhed og troen på egne evner til at komme et skridt tættere på dét job eller dén uddannelse, som de selv drømmer om.

Udgangspunkt i det kendte
Kurset består af undervisning i fagene yoga, madlavning, håndarbejde og design. Vi mener at ejerskab og interesse er afgørende kriterier for at lære. Derfor er udgangspunktet at deltagerne allerede har kendskab til nogle af fagene og dermed kan bidrage med viden fra deres respektive kulturer. For at sikre deltagerne et optimalt udbytte af kurset lægges der vægt på at skabe sammenhænge imellem de forskellige fag samt det praktiske og boglige. Ting som deltagerne lærer i et fag anvendes i et andet fag.

Et mix af teori og praksis
Deltagerne undervises på dansk og lærer ord og begreber, som er relevante i forhold til de fag der undervises i. Det kan eksempelvis være madingredienser, håndarbejdsredskaber, kropslige begreber og industrispecifikke ord relateret til design. I håndarbejde laver deltagerne tekstilprodukter som rent praktisk anvendes i yoga- og madlavningsundervisningen.

I håndarbejde og design lærer og diskuterer deltagerne beklædning og kultur, modens historie samt karriere- og uddannelsesmuligheder inden for designindustrien. I yoga undervises der i mental og fysisk sundhed og i madlavning introduceres deltagerne for danske kostråd og lærer om generel sundhed og ernæring.

Vi bygger bro mellem kvinderne, lokalsamfundet og tager på virksomhedsbesøg som deltagerne synes er relevant og interessant for deres drømme og personlige mål.

Udveksling af erfaring
Ud over de fastlagte fag fungerer kurset også som et trygt forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer omkring udfordringer og problemstillinger, som de har oplevet i forbindelse med livet i Danmark. Det kan være alt lige fra at læse en lønseddel til at møde op på Borgerservice. Hvis deltagerne har behov for professionel rådgivning er der tilknyttet en socialrådgiver til kurset. Endelig er kurset i sig selv en måde hvorpå deltagerne kommer ud og tager aktiv del i deres lokalsamfund.

Hvem kan få plads
Blooming Room er et tilbud for flygtninge kvinder og kvindelige migranter fra ikke vestlige lande i den erhvervsdygtige alder 25- 64 år. Målgruppen ​for ​projektet ​er ​dog primært rettet mod kvinder ​med ​etnisk ​minoritetsbaggrund ​i ​svære livssituationer ​i ​aldersgruppen ​25-50 ​år. ​Eksempelvis Afrika ​fra ​lande ​som ​Eritrea ​men også ​lande ​i ​Mellemøsten ​som ​Syrien, ​Afghanistan ​og ​Irak. Deltagerne ​skal ​kunne ​forstå ​et ​minimum ​af ​dansk ​for, ​at ​få ​udbytte ​af ​undervisningen og ​have ​mulighed ​for ​at ​blive ​bedre ​til ​dansk ​i ​undervisningen. ​Der ​er ​lagt ​vægt ​på ​at diversitet ​i ​gruppen ​er ​vigtig, ​netop ​for ​at ​lære ​fra ​hinanden ​kulturmæssigt ​og ​i ​forhold til ​at ​bygge ​bro ​til ​det ​omkringliggende ​samfund.


Hvorfor skal jeg deltage?
Du skal deltage i kurset hvis du ønsker at:

- blive bedre til dansk

- styrket din selvtillid og få større mod til at løse egne problemstillinger

- komme tættere på arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

- lære nye færdigheder

 

Praktisk information om kurset
- Det løber over 13 uger og er fordelt over 2 undervisningsdage om ugen
- hver undervisningsdag vare 2 ½ time, hvilket betyder at den samlede kursus tid er 35 timer
- Hvis du har brug for børnepasning, vil der blive sørget for det, du skal blot sige det
- Næste hold starter september 2018 og slutter november 2018.

Sted for kurset oplyses snarest.

Det er gratis og primært for Gentofte borgere, men hvis flere pladser kan andre deltage.


informationsmøde: sted og dato oplyses snarest. Her vil du vil få detaljeret information om kursets indhold og møde alle underviserne

Program
Dag?
Håndarbejde
Yoga
Socialrådgiver Time

Dag?
Madlavning

 

BLIV FRIVILIGE

Jeg bekræfter hermed at oplysninger jeg har givet er rigtige og korrekte efter min bedste viden. Jeg forstår, at jeg søger en frivillig stilling og derfor accepterer at bruge min tid, færdigheder og ekspertise på frivillig basis uden kompensation af nogen art. Ved accept af min ansøgning udgør et frivilligt forhold på ingen måde et ansættelsesforhold, partnerskab, eller kontrakt med Blossom-Project. Jeg accepterer at Blossom-Project bruger, opbevarer og udleverer de personlige oplysninger jeg har givet til det relevante formål med at lette og styre frivillige forhold i overensstemmelse med dansk lov om beskyttelse af personlige oplysninger (Lov om behandling af personoplysninger). Jeg forstår ved denne accept, at som frivillig er underlagt af Blossom-Projects politikker og procedurer.