Blooming Room
Vi tilbyder et 12 ugers kursus for flygtningekvinder, hvor formålet er at give deltagerne nye praktiske kompetencer, mental sundhed og troen på egne evner til at komme et skridt tættere på dét job eller dén uddannelse, som de selv drømmer om.

Udgangspunkt i det kendte
Kurset består af undervisning i fagene yoga, madlavning, håndarbejde og design. Vi mener at ejerskab og interesse er afgørende kriterier for at lære. Derfor er udgangspunktet at deltagerne allerede har kendskab til nogle af fagene og dermed kan bidrage med viden fra deres respektive kulturer. For at sikre deltagerne et optimalt udbytte af kurset lægges der vægt på at skabe sammenhænge imellem de forskellige fag samt det praktiske og boglige. Ting som deltagerne lærer i et fag anvendes i et andet fag.

Et mix af teori og praksis
Deltagerne undervises på dansk og lærer ord og begreber, som er relevante i forhold til de fag der undervises i. Det kan eksempelvis være madingredienser, håndarbejdsredskaber, kropslige begreber og industrispecifikke ord relateret til design. I håndarbejde laver deltagerne tekstilprodukter som rent praktisk anvendes i yoga- og madlavningsundervisningen.

I håndarbejde og design lærer og diskuterer deltagerne beklædning og kultur, modens historie samt karriere- og uddannelsesmuligheder inden for designindustrien. I yoga undervises der i mental og fysisk sundhed og i madlavning introduceres deltagerne for danske kostråd og lærer om generel sundhed og ernæring.

Vi bygger bro mellem kvinderne, lokalsamfundet og tager på virksomhedsbesøg som deltagerne synes er relevant og interessant for deres drømme og personlige mål.

Udveksling af erfaring
Ud over de fastlagte fag fungerer kurset også som et trygt forum, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer omkring udfordringer og problemstillinger, som de har oplevet i forbindelse med livet i Danmark. Det kan være alt lige fra at læse en lønseddel til at møde op på Borgerservice. Hvis deltagerne har behov for professionel rådgivning er der tilknyttet en socialrådgiver til kurset. Endelig er kurset i sig selv en måde hvorpå deltagerne kommer ud og tager aktiv del i deres lokalsamfund.

Hvem kan få plads
Blooming Room er et tilbud for flygtninge kvinder og kvindelige migranter fra ikke vestlige lande i den erhvervsdygtige alder 25- 64 år. Målgruppen ​for ​projektet ​er ​dog primært rettet mod kvinder ​med ​etnisk ​minoritetsbaggrund ​i ​svære livssituationer ​i ​aldersgruppen ​25-50 ​år. ​Eksempelvis Afrika ​fra ​lande ​som ​Eritrea ​men også ​lande ​i ​Mellemøsten ​som ​Syrien, ​Afghanistan ​og ​Irak. Deltagerne ​skal ​kunne ​forstå ​et ​minimum ​af ​dansk ​for, ​at ​få ​udbytte ​af ​undervisningen og ​have ​mulighed ​for ​at ​blive ​bedre ​til ​dansk ​i ​undervisningen. ​Der ​er ​lagt ​vægt ​på ​at diversitet ​i ​gruppen ​er ​vigtig, ​netop ​for ​at ​lære ​fra ​hinanden ​kulturmæssigt ​og ​i ​forhold til ​at ​bygge ​bro ​til ​det ​omkringliggende ​samfund.

 

Praktisk information om kurset

Vil du mødes med andre kvinder fra hele verden?
Er du kvinde med flygtningebaggrund og taler du lidt dansk?
Så kom med på et hyggeligt og lærerigt kursus!

På kurset Blooming-Room mødes vi 2,5 time, hver tirsdag og torsdag, i 12 uger.
Vi er en lille familie af kvinder, som sammen skaber glæde og udvikling i hinandens liv. På kurset tager vi udgangspunkt i det, du allerede kan, og dine drømme for fremtiden. Vi hjælper hinanden med alt det, der er svært ved at bo i et nyt land og vi lærer om nye måder at håndtere hverdagen på.

Et 12 ugers kursus for dig som gerne vil være en del af et fællesskab og udvikle dig selv
Blooming Room er et kursus på 12 uger fordelt på 2 undervisningsgange ugentligt.
Du vil blive budt velkommen i en lille familie af kvinder, som mener, vi skaber styrke ved at stå sammen. Gennem dette kursus håber vi at skabe glæde, latter, opmuntring, forandring og håb.
Vi tager udgangspunkt i det, du allerede kan, og de drømme og ønsker du måtte have.

Indhold
På kurset træner vi yoga, lærer at sy/laver noget kreativt sammen og laver mad sammen. Vi taler om psykisk og fysisk sundhed og lærer mere om, hvordan det danske samfund fungerer. Vi får besøg af kvinder, som vil fortælle os om emner, vi synes er spændende. Og så øver vi os i at tale dansk i trygge rammer.
Vi har god tid og du kan stille alle de spørgsmål, du har.

Hvad får du ud af at deltage
Du bliver bedre til dansk
Du får viden om dansk kultur og samfund
Du får ny motivation og glæde
Du får nye venner

Sted
Tjørnegårdsskolen, Brogårdsvej 64, 2820 Gentofte
Bus nr. 176 kører lige til døren.
10 minutter at gå fra Gentofte station

Kursusstart:
Torsdag d. 22. august kl. 16.30-19.00

Pris og Tilmelding
Deltagerpris 50 kr. for hele forløbet. Tilmelding SMS og MobilePay til 4140 2737. Der er 12 pladser

Tid
Tirsdage:
16.45 - 17.45 Yoga/Sundhed
17.45- 18.45 Livshistorie og mental robusthed
18.45 - 19.15 Tema Tirsdag: Oplæg fra forskellige organisationer, virksomheder og inspirerende kvinder samt skiftende med andre indslag udefra, som fx forskellig motionsundervisning og erfaringer fra tidligere kursister.

Torsdage
16.30 - 18.00 Syning eller madlavning
18.00 - 19.00 Fællesspisning og oprydning

Spørgsmål skriv til
Tine 41 40 27 37 

Tidligere deltagere synes

“I think, the biggest thing in this training was that
we made friends with the other women from Iran,
Iraq, Afghanistan … we sat together… we ate
together … we shared laughing together … we
shared many things … we helped each other with
the translation, with writing, and with many
things!” Deltager, forår 2018

“....Jeg tør bedre snakke dansk nu, for jeg ved,
det gør ikke noget jeg laver fejl, det har også
givet mig mod til at tale med min chef om
nogle spørgsmål, jeg har”. Deltager, forår 2018

 

BLIV FRIVILIGE

Jeg bekræfter hermed at oplysninger jeg har givet er rigtige og korrekte efter min bedste viden. Jeg forstår, at jeg søger en frivillig stilling og derfor accepterer at bruge min tid, færdigheder og ekspertise på frivillig basis uden kompensation af nogen art. Ved accept af min ansøgning udgør et frivilligt forhold på ingen måde et ansættelsesforhold, partnerskab, eller kontrakt med Blossom-Project. Jeg accepterer at Blossom-Project bruger, opbevarer og udleverer de personlige oplysninger jeg har givet til det relevante formål med at lette og styre frivillige forhold i overensstemmelse med dansk lov om beskyttelse af personlige oplysninger (Lov om behandling af personoplysninger). Jeg forstår ved denne accept, at som frivillig er underlagt af Blossom-Projects politikker og procedurer.