Persondatapolitik for Blossom-Project Danmark

 

Vi er forpligtet til at beskytte persondata for vores medlemmer og besøgende på hjemmesiden. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi vil behandle dine personoplysninger.

Vores hjemmeside bruger cookies for at forbedre din oplevelse og til at identificere dine præferencer på vores hjemmeside. Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du vores brug af cookies i overensstemmelse med vilkårene i denne persondatapolitik.

Foreningen Blossom-Project Danmark er stiftet juni 2018 med det formål (§ 2. Formål; 2.1. Blossom er en uafhængig non-profit forening. 2.2. Blossoms formål er at skabe respekt, værdighed, synlighed og inklusion for udsatte kvinder. Gennem innovative projekter, som giver udsatte kvinder troen og styrken til at foretage positive forandringer i deres liv.)

Læs mere om foreningen Blossom-Project Danmark http://blossom-project.org/forside

De dataansvarlige er

Blossom-Project Danmark

Callisensvej 35, 1

2900 Hellerup

CVR-nr. 39693674

 

Kontaktperson

Er den - til en hver tid - siddende bestyrelse som kan kontaktes på mail: info@blossom-project.org, skulle du få brug for at kontakte os på telefon, kan du kontakte Tine Christensen på tlf. 41402737.

 

De dataansvarlige er ansvarlig for, at dine personoplysningerne behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (EU/2016/679), herunder at der kun behandles relevante oplysninger, at de behandles lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Du kan finde databeskyttelsesforordningen her: www.eur-lex.europa.eu.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi kan indsamle og behandle følgende typer personoplysninger:

 • Oplysninger om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside (herunder, men ikke begrænset til, din IP-adresse, geografisk placering, browsertype og version, operativsystem, henvisning kilde, længde af besøg, sidevisninger, website navigation, brugernavn).
 • Oplysninger om eventuelle transaktioner mellem dig og os, på eller i relation til denne hjemmeside, herunder oplysninger om dine eventuelle køb af varer eller tjenester (herunder, men ikke begrænset til, navn, faktureringsadresse, kreditkortoplysninger).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på indmelding hos os (herunder, men ikke begrænset til, navn, e-mail, telefonnummer, adresse og postnummer).
 • Oplysninger om dine foreningsmæssige forhold (herunder, men ikke begrænset til, dine sportsgrene, din deltagelse i arrangementer, pladsnummer, tøjstørrelse).
 • Oplysninger, du giver til os med henblik på at abonnere på vores website-tjenester, e-mail meddelelser og / eller nyhedsbreve (herunder men ikke begrænset til navn, email).
 • Andre oplysninger, som du vælger at sende til os. Når du oplyser os personlige oplysninger om en anden person, er du ansvarlig for, at du har lovligt grundlag til at formidle disse oplysninger på vegne af den anden person.
 • Vi indsamler kun følsomme oplysninger (eksempelvis om handicap) i det omfang, du selv sender dem ind til os.

 

Dine oplysninger kan indsamles hos dig selv, fra bestyrelsesmedlemmer eller fra andre aktører.

Anvendelse af dine personlige oplysninger

Behandling af personoplysninger er både i din og i vores interesse med henblik på at vi enten kan levere den service du tilmelder dig, eller for at vi overholder lovgivningen.

Personoplysninger som du sender via denne hjemmeside vil blive behandlet til de angivne formål i overensstemmelse med denne persondataspolitik eller på relevante dele af hjemmesiden. Vi kan behandle dine personoplysninger til at:

 

 • Administrere dit medlemskab og alle services relateret til denne organisation, herunder også dine forskellige roller såsom frivillig hjælper til f.eks. events eller som bestyrelsesmedlem.
 • Forbedre din browseroplevelse ved at tilpasse hjemmesiden.
 • Aktivere din brug af de tjenester tilgængelige på vores hjemmeside.
 • Levere tjenester, så som medlemskab, sponsorat eller støtte på anden vis som du har købt/bidraget med via hjemmesiden.
 • Sende opgørelser og medlemsopkrævning til dig, og indsamle betalinger fra dig.
 • I det tilfælde du har accepteret, at vi sender dig nyhedsbreve, generel og kommerciel kommunikation om vores events, behandler vi dine oplysninger til det formål.
 • Sende dig e-mail beskeder som f.eks. advisering om optagelse i foreningen, kvitteringer samt nyhedsbreve som du til enhver tid kan framelde.
 • Hvor du specifikt har bedt om det, at sende dig markedsføringsmateriale, eller tilbud fra omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere, som vi tror kan være af interesse for dig via post, e-mail eller lignende teknologi (og du kan informere os til enhver tid, hvis du ikke længere ønsker at modtage marketing kommunikation).
 • Holde hjemmesiden sikker og forebygge misbrug.
 • Kontrollere overholdelsen af ​​vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden.
 • Forsvarligt sikre kvaliteten i vores medlems- og sponsorregister og sikre mulighed for korrekt bogføring og medlemsopkrævning.

 

I det omfang du sender personlige oplysninger til offentliggørelse på vores hjemmeside, eksempelvis via forum, vil vi offentliggøre og behandle disse oplysninger i overensstemmelse med denne tilladelse, du giver til os ved accept af vores nærværende betingelser.

 

Vi kan videregive dine personoplysninger til eventuelle andre afdelinger og hvis der findes en hovedafdeling af denne organisation. For så vidt som det er rimeligt og nødvendigt for de formål, der er fastsat i denne fortrolighedspolitik. Derudover kan vi videregive dine personoplysninger i det omfang vi er forpligtet til at gøre det i medfør af EU-retlig eller national lovgivning.

 

Vi vil ikke, uden dit udtrykkelige samtykke, videregive dine personlige oplysninger til nogen tredjepart med henblik på direkte markedsføring.

 

Bortset fra bestemmelserne i denne persondatapolitik, vil vi ikke i øvrigt give dine oplysninger til tredjemand.

 

DIBS

Alle finansielle transaktioner på hjemmesiden håndteres gennem vores betalingstjenesteudbyder, DIBS. Du kan gennemgå DIBS' fortrolighedspolitik på www.dibs.dk. Vi deler alene oplysninger med DIBS, i det omfang det er nødvendigt med henblik på behandling af de betalinger du foretager via vores hjemmeside; refundering af betalinger, behandling af klager samt forespørgsler vedrørende betalinger og tilbagebetalinger.

 

Compaya

Alle SMS-beskeder der sendes til dig sendes gennem vores SMS-udbyder, Compaya A/S www.compaya.dk. Det er udelukkende dit SMS-nummer der anvendes og det gemmes ingen andre steder end på din profil hos os.

 

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af bestemmelsen i databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, hvor behandling er nødvendig af hensyn til at opfylde vores forpligtelser i medfør af disse vilkår samt levere servicen til dig. Derudover behandler vi visse oplysninger på baggrund af dit samtykke i medfør af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a.

Hvis vi behandler dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at rette henvendelse til Blossom-Project Danmarks kontaktperson, som til hver en tid vil fremgå af vores hjemmeside http://blossom-project.org/system-pages/kontakt.

 

Vi kan behandle dine oplysninger i tilfælde, hvor vi vurderer at vi har en legitim interesse i at behandle dine oplysninger med henblik på at udvikle foreningen, og at denne interesse er i overensstemmelse med generel brugerinteresse.

 

Vi anvender leverandører og udviklere placeret i tredjelande, hvorfor vi i visse tilfælde vil overføre personoplysninger til tredjelande. Overførslen opfylder kravene til Kommissionens standardkontrakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 46.

 

Opbevaring af personoplysninger

 

Vi opbevarer dine personoplysninger mens dit medlemsskab består. Derudover opbevarer vi dine oplysninger i tre år fra udmeldelsesdatoen og din sletning af profil, bl.a. til brug for tilskud fra kommunen. l særlige tilfælde kan der efter aftale og hvor der er relevans gemmes oplysninger i en længere tidsperiode, som fastsættes i de enkelte tilfælde.

 

I alle tilfælde opbevares en nødvendig del af dine personoplysninger i overensstemmelse med bogføringslovens § 10, stk. 1, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører. Herefter slettes de.

 

Ændringer i vilkår og politikker

Vi kan opdatere denne persondataspolitik fra tid til anden ved at udgive en ny version på vores hjemmeside. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre, at du er tilfreds med eventuelle ændringer.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal rette henvendelse til Blossom-Project Danmarks kontaktperson, som til hver en tid vil fremgå af vores hjemmeside http://blossom-project.org/system-pages/kontakt.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) - Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
 • Ret til berigtigelse (rettelse) - Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Ret til begrænsning af behandling - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Det gælder også i forhold til oplysninger, vi behandler efter en interesseafvejning. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du kan til enhver tid bede os annullere din profil ved at sende en e-mail til os, eller du kan slette din egen profil ved at logge ind og scrolle til bunden af din profil.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

Tredjeparts websteder

Hjemmesiden kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for tredjeparts websteder politik eller praksis omkring personoplysninger.

 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål om denne politik eller vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os endelig.

 

Bestyrelsen i Blossom-Project Danmark

Email: info@blossom-project.org

Telefon: Tine Christensen, tlf. 41402737

 

Dataansvarlige

Blossom-Project Danmark

Callisensvej 35, 1

2900 Hellerup

CVR-nr. 39693674

 

Databehandler og Underleverandør

Crably IVS

Bellahøjvej 131 st

2720 Vanløse

CVR-nr. 36043865

 

 

Kontakt os